Reinigen | Duplex Pedercoating | Beentjes Hekwerk & Toegangstechniek - prefabpoorten.nl

Reinigingsvoorschrift Duplex Coating

Reinigingsvoorschriften: Duplex Coating Systeem.

Algemeen

Verzinkt staal voorzien van een poedercoating heeft een lange levensduur. Om het fraaie uiterlijk te behouden is

periodiek verwijderen van vuil beslist noodzakelijk. De methode en de frequentie van deze reiniging zijn afhankelijk

van de atmosfeer waarin de coatlaag (of werkstuk of gebouw) zich bevindt. Na elke reiniging met

reinigingsmiddelen is het belangrijk het oppervlak met schoon leidingwater na te spoelen.

Frequentie van het reinigen

Er is een duidelijke relatie tussen weinig beregende en sterk vervuilde materialen en corrosieplaatsen. De kans op

corrosie is groter wanneer er niet goed en niet vaak wordt gereinigd. De nabijheid van veel industrie en van de zee

zal de aantasting van het coatwerk verder bevorderen. Zo zijn er vier situaties te onderscheiden die een andere

reinigingsfrequentie noodzakelijk maken.

Situaties

o Normale omstandigheden.

o Industriegebied of aan zee, binnen 20 km vanaf de kust zie onderstaande Klimatologische Kaart

o Niet beregende delen, dus delen die niet via natuurlijke weg worden schoongehouden.

o Combinatie van bovenstaande.

Reinigingsmethode

Doorgaans kan worden volstaan met een van tevoren opgesteld reinigingsplan:

o Verwijderen van grof vuil door middel van het afspuiten met leidingwater.

o Benevelen met een neutraal of zwak alkalisch reinigingsmiddel en laten inwerken. (

o Valma Wash and Shine)

o Handmatig de vuilaanslag van de ondergrond losmaken met behulp van 'non-woven nylon' handpad wit.

o Vervolgens grondig naspoelen met leidingwater.

Reinigingsmiddelen

Producten die schuurkrassen of diepe krassen veroorzaken, zoals schuurpapier, staalwol en staalborstels, mogen

niet worden gebruikt. De reinigingsmiddelen dienen chemisch neutraal te zijn met een pH tussen de 5 en 8. Dus

geen alkalische middelen, zoals ammonia of soda, maar ook geen zure producten, zoals zoutzuur of

fosforzuurhoudende reinigingsmiddelen. Sterk verontreinigde objecten kunnen worden schoongemaakt met een

polijstende cleaner. Deze schurende middelen mogen uiterst spaarzaam worden gebruikt als plaatselijk een zo

sterke vervuiling is opgetreden dat de gewone reinigingsmethoden niet meer werken. Een nabehandeling met een

wasachtig product heeft als voordeel dat de glans wordt opgehaald en de laklaag meer vuil en waterafstotend wordt.

Klik hier voor de kaart !

Situatie: C2 Normale omstandigheden: Frequentie: 2 x per jaar

Situatie: C3 Industrie / zeeklimaat: Frequentie: 3 x per jaar

Situatie: C4 Niet beregend: Frequentie: 4 x per jaar

Situatie: C5 Niet beregend / Industrie / zeeklimaat: Frequentie: 5 x per jaar

 

Invloed van klimaat en luchtgesteldheid

Klasse Corrosiviteitsbelastingsklasse

Corrosiekans

C2 Blootstelling in niet-stedelijk gebied (binnenland). Atmosfeer met lage

vervuilingsgraad, landelijk, droog gebied met weinig

luchtverontreiniging

Klein

C3 Stedelijk en industrieeel gebied met lage SO2-verontreiniging

(binnenland) of niet zout zeeklimaat

Middelmatig

C4 Industrieel klimaat en kustgebieden met laag zoutgehalte Hoog

C5 Industrieel gebied met hoge vochtigheid of kust gebieden met hoog

zoutgehalte

Zeer hoog

NB: tot 20 km vanuit de kustlijn wordt aangemerkt als C5. (incl. alle open verbindingen met zee)

Als er vragen zijn over bovenstaande graag even contact op 072-5051202

 

mei 2022